Ansiomerkit

Sulasolin Helsingin piiri jakaa ansioituneille jäsenilleen kunnianosoituksena ansio- ja kunniamerkkejä:
 - Hopeinen ansiomerkki vähintään viiden vuoden harrastuksesta ja ansioista
 - Kultainen ansiomerkki vähintään kymmenen vuoden harrastuksesta ja erityisistä ansioista
 - Kunniamerkki poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnasta...

Merkit anotaan lomakkeella ja niiden jakamisesta päättää piirihallitus kokouksessaan.

Lomake tästä linkistä...

SULASOLIN HELSINGIN PIIRI RY

MERKKIOHJESÄÄNTÖ


1§ Sulasolin Helsingin piiri ry:n merkit ovat jäsenmerkki, hopeinen ja kultainen ansiomerkki sekä kunniamerkki.

 Jäsenmerkkiin on oikeutettu jokainen Sulasolin Helsingin piirin jäsenyhdistyksen jäsen ja piirin kannattajajäsen. Sen voi lunastaa piiriltä piirihallituksen määräämään hintaan. Ansio- ja kunniamerkit myöntää piirihallitus jäsenyhdistystensä perustelluista esityksistä tai omasta aloitteestaan. Jäsenyhdistysten aloitteesta myönnetyistä ansio- ja kunniamerkeistä sekä niihin liittyvistä kunniakirjoista peritään piirihallituksen määräämä lunastusmaksu.

 HOPEINEN ANSIOMERKKI

Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää Sulasolin Helsingin piirin jäsenyhdistyksen jäsenelle, joka:
-on vähintään viisi (5) vuotta toiminut yhdessä tai useammassa piiriin kuuluvassa kuorossa/orkesterissa ja
-ollut muutenkin aktiivinen yhdistyksessä tai piirin toiminnassa.
Piirihallitus voi myöntää hopeisen ansiomerkin myös henkilölle, joka piiriin kuulumatta on merkittävästi työskennellyt piirin tavoitteiden hyväksi.

 KULTAINEN ANSIOMERKKI

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää Sulasolin Helsingin piirin jäsenyhdistyksen jäsenelle, joka:
-on vähintään kymmenen (10) vuotta toiminut yhdessä tai useammassa piiriin kuuluvassa kuorossa/orkesterissa ja
-ollut muutenkin aktiivinen yhdistyksessä ja on merkittävästi osallistunut sen hallituksen tai muiden toimielimien tahi piirin toimintaan.
Piirihallitus voi myöntää kultaisen ansiomerkin myös henkilölle, joka piiriin kuulumatta on erityisen merkittävästi työskennellyt piirin tavoitteiden hyväksi.

 KUNNIAMERKKI

Kunniamerkki voidaan myöntää Sulasolin Helsingin piirin jäsenyhdistyksen jäsenelle, joka:
-pitkäaikaisesti ja poikkeuksellisen ansiokkaasti on toiminut piiriin kuuluvassa kuorossa/orkesterissa ja myötävaikuttanut piirin tavoitteiden toteutumiseen tai
-on erityisen ansiokkaasti ottanut osaa piirin toimintaan.
Piirihallitus voi poikkeuksellisista ansioista myöntää kunniamerkin myös piiriin kuulumattomalle.

Kunniamerkki annetaan piirin kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi kutsuttavalle, elle hänelle sitä aiemmin ole myönnetty.

6§ Piirin kunnia- tai ansiomerkkiä kannetaan jäsenyhdistyksen merkin yläpuolella.

7§ Kunnia- ja ansiomerkit numeroidaan ja piirihallitus pitää niistä luetteloa.

8§ Kadonneen merkin tilalle voi piiriltä lunasta uuden merkin.

9§ Näitä sääntöjä voi piirihallitus tarvittaessa muuttaa.

Merkkiohjesääntö on hyväksytty Sulasolin Helsingin piiri ry:n piirihallituksen kokouksessa
23.3.2000.

Merkkien hinnat 

Jäsenmerkki 8 €
Hopeinen ansiomerkki 25 €,
Kultainen ansiomerkki 35 €
Kunniamerkki 45 €