Sulasolin Helsingin piiri

Toimintasuunnitelmaa vuodelle 2021

Musiikkitalon kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen tiedotamme, että kevätkaudella 2021 ei järjestetä yhteislauluja.

Kesän 2021 suhteen seuraamme tilannetta.

Toivomme, että voisimme järjestää yhteislaulut syyskuussa 2021 musiikkitalon ensimmäistä vuosikymmentä juhlistettaessa.


Kuorokavalkadi on tarkoitus järjstää syksyllä 2021 ja sen aikatauluista tiedotamme lisää myöhemmin.

 

Sulasolin Helsingin piiri ry.on

pääkaupungin kuoro-, orkesteri- ja muiden harrastajamusiikkiyhdistysten yhteinen, itsenäinen paikallistason toimielin, joka tukee ja edistää jäsentensä toimintaa ja edistää monipuolista musiikkiharrastusta helsinkiläisten keskuudessa.

Kuva

Sulasolin Helsingin piiri ry toimii myös jäsentensä tärkeimpänä linkkinä keskusjärjestöönsä Suomen Laulajain ja Soittajain Liittoon eli Sulasoliin.

Piiri tukee jäsenyhdistyksiään sekä taloudellisesti että muilla tavoin yhteistyössä Helsingin kaupungin, OK-Opintokeskuksen, seurakuntien, median sekä muiden musiikkiyhteisöjen kanssa.

Piiri on jäsentensä yhdistävä tekijä kannustaen näitä yhteistyöhön keskenään sekä muiden tahojen kanssa. Tähän tarjotavat mahdollisuuksia muun muassa erilaiset piirin järjestämät musiikkitilaisuudet sekä koulutustapahtumat.

Piirin jäsenyhdistykset

Piirin säännöt

Piirin ansiomerkit

 

 

Kuva